Code of conduct

Introduktion

Syndikatet er i sin enkelthed et Co-working space. Der er ikke noget godt dansk ord for det. Det er et sted for ligesindede, professionelle, kreative virksomheder og personer, som ikke bare ønsker et sted at sidde, men også et sted at sparre med andre, at dele erfaringer og at være en del af et fællesskab.

Et “Syndikat” er en sammenslutning af virksomheder el.lign. der søger at fremme fælles interesser. Så det passer meget godt på det vi ønsker at få ud af Syndikatet – Synergi og energi.

Resten tager vi helt og aldeles alfabetisk 🙂

Adgang

Syndikatet er åbent, når der er folk i bygningen. Fordøren vil typisk være åben, mellem 8.00 og 17.00. Det er tilladt at benytte syndikatet i alle døgnets 24-timer, vær dog opmærksom på støjniveauet udenfor almindelig arbejdstid, da der er lejligheder i samme bygning.

Nøgler til Syndikatet gives kun til Syndikatets beboere og disse må ikke overleveres til andre “ikke-beboere”. Nøgler kan fås ved at kontakte en Keymaster (ved Ideaal). I tilfælde af at du mister din nøgle er det vigtigt at du siger det, så vi ikke risikerer indbrud mv.

Hvis du er den sidste der går, så husk at:
Lukke alle vinduer – Husk mødelokalet!
Slukke for kaffemaskinen og lyset
Låse alle døre (Også den ved trappen)

Affald

Sørg venligst for at al mad og frugt mv. smides ud i affaldsspanden i køkkenet da denne tømmes oftere. Alle borde har en skraldespand. Brug dem så meget du lyster. Og hvis skraldespanden er overfyldt, så må du meget gerne tømme den. Til større mængder pap, har vi en pap- og papircontainer i affaldsrummet udenfor. Nøglen til denne hænger i kaffekøkkenet.

Arrangementer

Der afholdes i løbet af året en del arrangementer hos Syndikatet. Dette er typisk i Salen hvis det er udenfor normal arbejdstid og i kantinen hvis det er indenfor normal arbejdstid. Hvis du ønsker at afholde et arrangement (f.eks. Foredrag eller reception og lignende), skal det koordineres med Syndikatet på forhånd.

Det vil i hovedreglen være gratis for beboere at anvende lokalerne til arrangementer. Hvis udefrakommende ønsker at anvende lokalerne til arrangementer, vil prisen afhænge af behovet. Typisk et sted mellem 2-5.000 for en aften.

Cykler

Cykler bedes parkeret i cykelstativerne i gården og ikke i gangarealerne.

Frokost og forplejning

Vi har en frokostordning gennem Cembrit Kantiner. Prisen pr måltid kan oplyses ved henvendelse til Ideaal. Man er med i ordningen med et fast antal personer. Det er muligt at bestille ekstra måltider, eller at op- eller nedjustere antallet af spisende på ugebasis.

Vi har køleskab i kantinen til fri afbenyttelse, hvis du selv ønsker at medbringe madpakke eller lignende. Husk dog med jævne mellem rum at rydde op i dine sager, så der ikke står gamle ting i køleskabet. Det tømmes med jævne mellemrum.

I den store sal har vi et amerikanerkøleskabskab med vand og is, som er forbeholdt drikkevarer. Hvis du opbevarer egne drikkevarer i køleskabet, som du gerne vil holde for dig selv, så sørg selv for tydelig “mærkning” af disse.

Dåser og plastflasker indsamles i den store hvide boks i køkkenet. Panten går til indkøb af fredagsøl. Såfremt man ønsker at beholde pant og dermed flasker/dåser, så skal disse ikke opbevares på kontoret.

Vi har en ordning med Cafeministeriet om at de kan udbringe mad til os, med meget kort varsel. F.eks. i forbindelse med møder og lignende.

Forsikring, skader og tyveri – Nødudgange mv.

Vi har et åbent kontor. Det betyder at der kan komme mange mennesker forbi. Vær derfor opmærksom på hvad du lader ligge frit fremme. Brug almindelig sund fornuft.

Hvis der afholdes arrangementer vil dette blive annonceret på forhånd. De som afholder arrangementerne skal være tilstede og skal i det omfang det er muligt kunne stå inde for de personer der inviteres indenfor på vores alle sammens fælles arbejdsplads.

Lad være med at stille ting i vejen, der blokerer nødudgangene.

Vi har videoovervågning i entre og den store sal (kommer). Det er kun administratorer der har adgang til video og vi har 7 dages backup på al video. Så hvis du har behov for at tilgå videomaterialet så kontakt Ideaal.

Fortrolighed

Hav respekt for at der er nogle virksomheder der arbejder med fortrolige projekter. Så lad være med at snage for meget i andres arbejdsområder. Det er dog beboernes eget ansvar at sørge for at ting der bør holdes fortrolige, bliver holdt fortroligt. Dvs. Sørg for at sætte password på computeren, hold fortrolige samtaler i mødelokalerne og skjul fortrolige dokumenter mv.

Når det så er sagt vil vi på Syndikatets vegne opfordre alle til, ikke at være bange for at dele og tale om jeres projekter med andre på kontoret. Tværtimod vil vi opfordre alle til at dele mangt og meget. Også problemer og udfordringer såvel som smarte løsninger og andet der måtte være interessant for andre på kontoret – Husk at langt størstedelen her, interesserer sig for teknologi og smarte løsninger.

Fællesområder

Fællesområderne (Kantine, kaffekøkken mv.) må anvendes af alle beboere.

Internet

På Syndikatet får vi internet fra Stofa. Hastigheden er 300/50. Der er adgang til netkabler langs væggene i Salen. Hvis du har behov for flere netkabler i dit arbejdsområde er du velkommen til at medbringe en switch – Den skal dog godkendes af IT-mesteren (AKA Christoffer Mørch) før anvendelse.

Der er WiFi tilgængelig i hele bygningen gennem flere access points. Netværksnavn og kodeord er tilgængelig på kontoret.

Kommunikation

Alle beboere er inviteret til Slack som er vores interne kommunikaitonsplatform. Det er her der udveksles information og oplyses om arrangementer, tiltag og andet.

Leave No Trace

Helt generelt har vi en “leave No trace” politik på kontoret, hvilket betyder at man rydder op efter sig selv, hvor end man er. Man sørger for at holde sit eget bord/område pænt og ryddeligt og det er absolut tilladt at kommentere det, hvis der er for meget rod. Det betyder også at:
– Man fylder, starter og tømmer opvaskemaskinen når der er behov for det. 
– Man efterlader ikke brugte kopper og tallerkener i håndvasken
– Hvis man lægger mærke til at håndklæderne trænger til at blive udskiftet, så tag et nyt og smid det gamle i vaskekurven.
– Hvis man falder over affald som ligger og flyder, så står affaldscontaineren i gården
– Udluftning efter behov

Fra tidligere erfaring ved vi at nogle folk automatisk kommer til at påtage sig mere ansvar end andre for at leve op til ovenstående. Derfor er det også fuldt tilladt at påpege overfor andre, hvis man ikke gør sin “pligt” og rydder op efter sig selv.

Møbler

Du må medbringe småting. Ikke reoler og lignende.

Mødelokaler

Mødelokalerne bookes gennem vores interne, delte Google Kalendre. Vi har 3 mødelokaler tilgængelige. Locker Room, Shower Room og Saunaen

Parkering

Ja… Der er ikke så meget at sige… Parkering er stort set umuligt helt tæt på Syndikatet. Vi henviser kunder til parkeringshusene i området hos Friis, Salling, Føtex eller lignende.

Post

Postkassen tømmes ad-hoc og breve lægges på bordet i caféområdet. Nøglen til postkassen er at finde i køkkenet.

Rengøring

Der er rengøring 2 gange om ugen, hvor der støvsuges, tømmes skralespande og hvor bordene tørres over, hvis der er ryddet op på bordet. Rengøringen foregår typisk Onsdag og i Weekenden med en vis fleksibilitet. Rengøringen finder typisk sted efter arbejdstid.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på Syndikatet. Al rygning foregår udenfor, og eventuelle skodder og lignende skal afskaffes på forsvarlig vis. Dvs. De skal ikke smides på jorden.

Sitdown

Vi afholder hver måned sitdowns på nærmere oplyste tidspunkter. Her fortælles der om hvad der sker på stedet og beboerne kan tage ting op til diskussion og der er mulighed for at komme med forslag til forbedringer mv. ALLE opfordres til at deltage i det omfang det er muligt. Det er en super mulighed for at få indflydelse.

Vi går ind for åbenhed. Hvis der er et problem på/med Syndikatet, så sig det venligst i stedet for at lade problemer og frustrationer bygge sig op.

Skiltning og udsmykning

Al skiltning skal aftales og godkendes på forhånd af Syndikatet. Mindre udsmykning i egne kontorområder er tilladt.

Og sidst men ikke mindst

Toiletpapir vendes ALTID med papiret VÆK FRA VÆGGEN

Med venlig hilsen

God Fathers 1 and 2
(AKA Christoffer og Thomas)