Bjerg Arkitektur

Bjerg Arkitektur designer og udvikler både kommercielt og privat arkitektonisk design

Team

Matthias Mellergaard

Arkitekt og landskabsarkitekt

Asta Justesen

Kommunikation- og PQ-ansvarlig

Søren Riis Dietz

Partner og arkitekt

Ewa Katarzyna Lagodzka

Bygningskonstruktør